Lars Peter Jeppesen

Professionel IT-Management konsulent

Lars Peter Jeppesen

Mit navn er Lars Peter Jeppesen. Jeg har en baggrund som programmør. De seneste 15-20 år har jeg arbejdet som Leder, Løsningsarkitekt, Systemansvarlig og Technical Product Owner (TPO) i flere af de store danske IT-huse herunder Mærsk Data, IBM og KMD. I dag arbejder jeg som IT-konsulent i firmaet LPJ-Software.

Mine kompetencer er mangeartede. Min styrke ligger i som Manager at være tæt på opgaver og projekter og skabe en både professionel og afslappet omgangstone, hvor alle kender deres forpligtelser til glæde for både den enkelte og helheden.

Kompetencer anno 2023

Roller jeg tilbyder Beskrivelse Erfaring
IT Leder Ledelse af teams. Styring af projekter. Håndtering af interessenter. Alt hvad der falder ind under almindelig IT-ledelse. 10+ år
Programleder Styring af de programmer der afvikles i mine områder 4 år
Løsningsarkitekt Jeg har i flere omgange haft rolle af Løsningsarkitekt, hvor jeg har sat rammerne inden teams har overtaget udarbejdelse og implementering af arkitekturen. Jeg er ikke Enterprise Arkitekt. 10+ år
Taskforce leder Grundet min erfaring med mange forskellige teknologier har jeg ofte siddet for bordenden når et taskforce er blevet nedsat. 10+ år
Teknisk Projektleder Ledelse af tekniske projekter. Min styrke er at jeg kan tale og udfordre alle teknikerne, samtidigt med at jeg er særdeles struktureret med fokus på deadline, sikkerhed og driftsstabilitet. 10+ år
Release Manager Planlægge og styre releases på tværs af alle miljøer i samarbejde med kunden (tidsplaner, ansvarsfordeling, afprøvning, udrulning, fall-back). Altid i samarbejde med de andre interessenter. Jeg laver lavpraktiske planer, således at ingen er i tvivl om hvad der gøres i hvilke situationen. 10+ år
Migration Manager Migrering af kunder og systemer har været en løbende opgave. I en periode har jeg arbejdet med det intensivt for at migrere gamle OS'er til nye. 5+ år
Incident/Problem Manager Håndtering af alt fra minor til major issues samt styring af længere varende problemer. Grundet min baggrund som teknikker kan jeg hurtigt sætte mig ind i tekniske problemstillinger. Herefter har jeg stram og vedholdende styring indtil et issue måtte være løst til kundens tilfredsstillelse. 10+ år
Technical Product Owner Helhedsansvar for løsninger. Jeg har i en årrække haft det tekniske ansvar for diverse løsninger/applikationer. Mit fokus er at sikre, at produkterne er med på nyeste teknologi, automatiseres bedst muligt og samtidigt har høj grad af sikkerhed og driftsstabilitet. 10+ år
Systemansvarlig Ansvarlig fra A-Z for udvikling og implementering. Har sikret backlog, styret opgaver til udviklere, forretningskonsulenter samt testere. Taget imod projekter og sikret at helhed gik op i højere enhed samtidigt med at kunden føler sig hørt og tilfreds. 10+ år
Service/IT Delivery Manager Sikre at alt fra Service Desk til endelig implementering er velfungerende. Denne rolle er en kombination af at være Systemansvarlig og Technical Produckt Owner med særligt fokus på slutbrugeren og kunden der måtte have bestilt et produkt/opgave. Yderligere har jeg fungeret som 3./4. level support/eskalering, når et problem ikke kunne løses af de foregående levels. 10+ år
Application Manager Ansvarlig for udvikling af applikationer. Se rollerne; Teknisk Projektleder, Teamlead samt Systemansvarlig. 10+ år
Software

Jeg er den teknisk kompetente kollega med den holistiske anskuelse på opgaverne. Jeg gør hvad jeg kan, for at få nedbrudt mure mellem afdelinger for at opnå bedst mulige samarbejde til fordel for kunden.

Min baggrund som Programmør giver mig den tekniske forståelse, hvilket gør at jeg kan tale teknik med teknikere inden for alle discipliner af IT.

Om teknologien er det ene eller andet i et produkt, har ikke den store betydning for de fleste roller. Det kan dog være betydende for effektiviteten for en f.eks. en Incident Manager. For mit vedkommende er jeg stærkes i Microsoft teknologier.

Angående branchekendskab har jeg særlig indsigt indenfor fagbevægelsen og den finansielle sektor. Jeg er desuden skarp med tal og statistik.

Som konsulent arbejder jeg typisk på kontrakter af begrænset længde. Ønsker I at få en professionel, skarp og struktureret konsulent, skriv da gerne en mail, for at aftale nærmere. Kontakt oplysninger kan findes her.